Vertaling, redactie en correctie

Misschien wilt u een persbericht voor een organisatie een vereniging of een commercieel bedrijf laten vertalen. Of zoekt u iemand om Engels- of Nederlandstalige informatie voor een Franstalige website te redigeren. Mijn ervaring bij RNW, een Nederlandse internationale radiozender, heeft me bekend gemaakt met de boeiende wereld van de journalistiek en haar analytische en taalkundige bijzonderheden. Deze opgedane kennis draagt bij aan mijn vertalingen van commerciele en informatieve teksten.

Van journalistiek tot vertalingen van websites

Zie hieronder een overzicht van de vele vertalingen die ik gemaakt heb:

  • inhoud van websites
  • persberichten aangaande verenigingen, hun evenementen, jaarverslagen en overzichtsanalyses
  • artikelen voor tijdschriften
  • misschien wel uw artikel…?

Creativteit, flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Jezelf inleven in de lezer is wat ik probeer te doen. Ik heb in twee landen gewoond (Frankrijk en Nederland), die niet alleen qua taal maar ook vooral in maatschappelijk opzicht verschillen. Elk land heeft zijn eigen waarden, normen, gescheidenis en vooral zijn eigen maatschappij. Belangrijk is daarom dat een vertalingen niet wordt opgemerkt. Ik hecht veel waarde aan het aanpassen van een tekst voor de doelgroep.