Vertalingen van juridische teksten

Dit is misschien wel het meest “bloeiende” werkveld voor vertalers. Vaak gaat het om verplichte vertalingen, die gemaakt worden in opdracht van een Franse of franstalige organisatie. Juridisch taalgebruik en jargon is iets dat men moet leren: dat is de reden waarom ik mij regelmatig laat bijscholen op dit gebied in het bijzonder. Ik ben lid van de organisatie SFT, de Franse vereniging van vertalers (Société française des traducteurs), die regelmatig cursussen rondom dit thema organiseert.

Vertalingen van statuten, Europese wetgeving, maar ook rechtshulpverzoeken

Zie hieronder enkele voorbeelden van mijn ervaringen wat betreft vertalingen (beëdigd en niet beëdigd) in het juridische domein:

  • vertalingen van statuten (B.V., N.V. of andere)
  • vertalingen van decreten, verordeningen, Nederlandse en Belgische wetten en hun aanpassingen voor de Europese Commissie
  • vertalingen van testamenten, huwelijkscontracten, scheidingsovereenkomsten en andere documenten aangaande het persoons- en familierecht
  • vertalingen van hypotheken, koopcontracten, uittreksels van de burgerlijke stand
  • vertalingen voor het aanvragen van rechtshulpverzoeken en andere documenten voor het Nederlandse Openbaar Ministerie
  • vertalingen van uitspraken, juryrapporten en andere documenten gerelateerd aan het strafrecht
  • het redigeren van overige juridische vertalingen

Vaardigheid en discretie

De documenten die vertalers in handen krijgen bevatten soms informatie die volledige discretie vereist. Ik hecht dan ook veel waarde aan de vertrouwensrelatie die ik aanga met de klant. De eed die ik in 2007 bij de rechtbank Amsterdam heb afgelegd, waarborgt zowel deze discretie alswel de kwaliteit van de vertaling.